TAK til GAME for et godt og solidt sammenarbejde!

Tak for faglig sparing samt økonomisk projekt støtte! Samarbejde for os handler om dialog og fælles forståelse! GAME har altid været en stærk og slagkraftig enhed med fokus på det helt nære: Arbejdet med integration, det lokale m.m.

Når vi står sammen, kan vi mere end hver for sig. Det er min forhåbning, at vi derved kan nå flere med bedre og længerevarende projekter.

Arbejdet med GAME er præget af et stort engagement, grundighed og ærlighed. Vi har nydt stort og godt af de meget kompetente konsulenter.

Det er blandt andet blevet muligt gennem projekter og sparing at oprette hold for Hillerød Øst pigerne, noget som længe har været utopi, dette havde ikke været muligt uden GAMES hjælp!

Målet er at dygtiggøre os endnu mere og arbejde med det langsigtede, dette håber vi GAME kan hjælpe og bidrage med!